คำสั่ง GM Ran Online

เป็นชุดคำสั่ง GM Ran Online ที่จะย้ายไปห้องต่างๆ ในเกมส์ แรนออนไลน์ได้อย่างสบายเลยครับ เพียงแค่พิมพ์ เข้าไปในการสนทนา

---------------------------

สูตร GM Ran

คูณ EXP : /eventexp_begin + จำนวนเลขที่จะคูณ(ไม่เกินที่กำหนด)

คูณ Item : /eventitem_begin + จำนวนเลขที่จะคูณ(ไม่เกินที่กำหนด)

คูณ money : /eventmoney_begin + จำนวนเลขที่จะคูณ(ไม่เกินที่กำหนด)

เรียกมอนเสตอร์ :/mob_gen 68 116 000 009 .....(68 116 คือพิกัด แกน x y )(000 009 เลขบอสหมัด)

ตัวละครหัวจะโต :/bighead on(or off)

มือจะโต(อาวุธจะใหญ่ขึ้นด้วย):/bighand on(or off)

แสดงค่า ต่างๆของตัวละครนั้น : /charinfo_cn +character name

เตะผู้เล่นนิสัยไม่ดี : /kickuser +chaid(ดูในดาต้า :CHANUM column, หรือใช้คำสั่ง /charinfo_cn เพื่อดูหมายเลข)

Move to a gate : /move2gate +gatecode( integral value, หรือคำสั่งลัด :/m2g)

Move to a coord: /move2pos +mapindex+0+X+Y (หรือคำสั่งลัด:/m2p)

วาบหาผู้เล่นอื่น : /move2char +charname(หรือคำสั่งลัด:/m2c)

หายตัวGM : /visible on or off

กำหนดเปิดปิด PK : /freepk on or off

-----------------------------
แผนที่เกมส์แรน

พิม /m2p + รหัสแมฟ + 0 + จุดแกนx +จุดแกนy
ตัวอย่าง /m2p 00 0 8 1
00 (คือ ศูนย์การศึกษาSG)+0+8 1 คือ หน้า ผอ.


00 0 ศูนการศึกษา SG
02 0 สถาบัน SG
03 0 นอกสถาบัน SG
04 0 ศูนการศึกษา MP
05 0 สถาบัน MP
06 0 นอกสถาบัน MP
07 0 ศูนการศึกษา PNX
08 0 สถาบัน PNX
09 0 นอกสถาบัน PNX
10 0 สถบบัน tiger
11 0 tigerชั้น1
12 0 tigerชั้น2
13 0 tigerชั้น3
14 0 ชั้นใต้ดิน1 TG
15 0 ชั้นใต้ดิน2 TG
16 0 ศูนการค้า
17 0 อุโมง
18 0 ท่าเรือ
19 0 Hangout 1F_ch1
20 0 Hangout 2F_ch1
21 0 Hangout 3F_ch1
22 0 ตลาดปลอดภาษี
23 0 ลานประลอง
24 0
25 0
26 0 อุโมงใต้ดิน
27 0 คุกเอกชน
28 0 เขตวินาศภัย
29 0 เขตธรณีพิบัติ
30 0 ชั้นใต้ดิน3 TG
31 0 โบสถ์แต่งงาน
32 0 เขตทดสอบเรือนจำ
33 0 ห้องทดลอง
34 0
35 0 ep3_saintb_30f
36 0 ep3_saintb_50f
37 0 ep3_saintb_90f
38 0 ep3_saintb_left
39 0 ep3_saintb_right
40 0 ep3_saintb_boss1
41 0 ep3
42 0 ep3
43 0 ep3
44 0 ep3
45 0 ep3
100 0 ห้องเรียน 1 สถาบัน SG
101 0 ห้องเรียน 2 สถาบัน SG
102 0 หอพัก สถาบัน SG
103 0 อาคารเรียน 3 สถาบัน SG
104 0 ห้องประวัติศาสตร์ สถาบัน SG
105 0 ห้องสมุด สถาบัน SG
106 0 ห้องสังคม สถาบัน SG
107 0 ห้องวิทยาศาสตร์ สถาบัน SG

120 0 อาคารเรียน 2 สถาบัน เอ็มพี
121 0 อาคารเรียน 1 สาถาบัน
122 0 ห้องสมุด สถาบัน
123 0 ห้องศิลปะ สถาบัน
124 0 ห้องเรียน 1 สถาบัน
125 0 ห้องเรียน 2 สถาบัน
126 0 หอพัก สถาบัน
130 0 อาคารเรียน 2 สถาบันฟินิก
131 0 อาคารรียน 1
134 0 หอพัก
135 0 ห้องวิทยาศาสตร์
136 0 renovation
137 0 laboratory
138 0 practiceroom
141 0 suppliesroom
142 0 ห้องสมุด
201 0 ทางไปห้องตอมสถาบัน SG
202 0 ทางไปห้องคอมสถาบัน MP
203 0 ทางไปห้องคอมสถาบัน Phoenix
204 0 ทางไปห้องคอม Trading Hole
211 0 ห้องคอมสถาบัน SG
212 0 ห้องคอมสถาบัน MP
213 0 ห้องคอม สาถบัน Phoenix
214 0 ห้องคอม Trading Holeลิ้งที่น่าสนใจ

Manu

หน้าแรก l 2 l3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9

ที่อยู่ ติดต่อ

สนใจเปิดเซฟแรนออนไลน์ Ran online ได้ที่ MixxerZA พร้อมให้บริการ ติดต่อสอบถามฟรี m-mixxer@hotmail.com